top

 

Optionele modules

Microbizz biedt een scala aan optionele modules op specifieke gebieden zoals materieel, verkoop, routeplanning etc. De optionele modules kunnen bij aanvang of later geselecteerd worden wanneer ze nodig zijn.

Modules met toegevoegde waarde

Microbizz is gebouwd als een modulair systeem – waardoor een aantal optionele modules al naar gelang de behoefte van uw organisatie kan worden gekozen. Dit kan bijvoorbeeld de "Materieel module" zijn, waardoor realtime data over materieel, auto’s, gereedschap mogelijk is. Of de "Extranet module" waarmee u relevante gegevens en documenten uit Microbizz voor uw klanten en leveranciers beschikbaar kan stellen.


Materieel

De materieel module geeft u een compleet overzicht van al het materieel; waar het zich bevindt, wie het gebruikt, wanneer het beschikbaar is, de bezettingsgraad, etc. Daardoor is het dus mogelijk om materieel te plannen op basis van opdrachten en dubbele boekingen worden zo vermeden. De planning van het onderhoud geschiedt automatisch. Het is mogelijk om opdrachten en allerlei formulieren te koppelen aan materieel.

Extranet

De extranet module stelt uw klanten in staat om opdrachten, de status van opdrachten, formulieren, inspecties, afwijkingen, etc., te bekijken en indien nodig goed te keuren. U kunt alle gegevens en documenten inzichtelijk maken voor uw klanten. Klanten kunnen tevens documenten uploaden, bijvoorbeeld voor opdrachten via een bestelformulier welke de opdracht in het systeem initieert.

Verkoop

De verkoop module stelt u in staat om alles te behandelen met betrekking tot het indienen van offertes, het voorbereiden van offertes op locatie, opvolging van offertes, etc. U kunt ook alles bijhouden inzake overeenkomsten en het boeken van meetings – snel en gemakkelijk. U krijgt een compleet overzicht van lopende tenders, realisatie ten opzichte van budgetten, etc. U kunt campagnes voeren – van samenstellen naar distributie en opvolging.

EDI

Inkomende en uitgaande facturen worden automatisch en correct aan het systeem en het juiste project toegevoegd. Dit zorgt voor een 100% accuraat overzicht van de kosten in relatie tot het budget. Het goederenverbruik wordt op het juiste project geregistreerd en doorbelast aan de opdracht. Facturen kunnen rechtstreeks vanuit Microbizz worden verzonden met de juiste informatie en productlijnen.

Routeplanning

De routeplanning module stelt u in staat om grote efficiency te bereiken. Berichten over opdrachten die onderweg moeten worden behandeld, kunnen als tekst of spraak worden ingevoerd. De medewerker kan de route op zijn of haar tablet bekijken, inclusief berichten. Route planning en instructies kunnen op een gedetailleerd niveau worden gecreëerd – tot en met privé paden, geblokkeerde wegen, etc.

Inspecties

De inspectie module stelt u in staat om alles te doen met betrekking tot planning, uitvoering en follow-up van inspecties. Er is een optie om intervallen te creëren voor individuele inspectie opdrachten – hetzij als vaste planning of binnen een periode. Het is eenvoudig om een overzicht te krijgen van de status van inspecties en resultaten, inclusief afwijkingen.

Proces

Met de proces module kunt u allerlei processen in het bedrijf automatiseren – van kwaliteitsprocessen tot verkoopprocessen, productieprocessen etc. U kunt ervoor zorgen dat alle processen worden uitgevoerd, exact zoals de bedoeling is, dat u het complete overzicht houdt en daarmee synergiën bereikt tussen afdelingen en diverse functies binnen uw organisatie.

Spreek met een Microbizz-expert

Laten we praten over de uitdagingen in uw bedrijf en hoe Microbizz uw workflows kan optimaliseren.
Bel ons of stuur ons een e-mail. We kijken er naar uit om van u te horen.Lulu Johansen

lj@ventu.dk
+45 3015 1871

Customer relationship management

Standaard functionaliteiten

Het hart van Microbizz is een CRM-systeem dat alle klanten en klantgegevens, geschiedenis, documenten, activiteiten, etc. bevat. Dit betekent dat alle informatie op één plaats verzameld is en de medewerkers op elk gewenst moment toegang hebben tot relevante informatie via een computer, smartphone of tablet.